• Workshop
    Handen uit de mouwen!
  • Workshop
    Actief zijn en talenten ontdekken
  • Workshop
    Spelplezier en creativiteit

Wat houdt een theaterworkshop in?

Met de opzet en inhoud van de workshop sluit ik aan bij de groep. Geen groep is hetzelfde, iedereen is verschillend. Hierdoor is geen enkele workshop hetzelfde. Altijd zijn er verrassende elementen en ontdekkingen, zowel voor de deelnemers persoonlijk als voor de groep als geheel.

Inhoud theaterworkshop

Het is in de eerste plaats vooral een leuke en ontspannen activiteit, voor ervaren en niet-ervaren spelers. De nadruk ligt op de basisprincipes van theater: spelplezier en creativiteit. Door luchtige en soms hilarische oefeningen kom je spelenderwijs in aanraking met theater en met je eigen onvermoede creativiteit en talenten. Naast improvisatie-oefeningen spelen we bijvoorbeeld ook met of zonder tekst. Tijdens het spelen wordt je gestimuleerd om niet bang te zijn fouten te maken en je fantasie te durven gebruiken.
Kortom: samen leren, samenwerken, samen lachen werkt verrijkend en samenbindend!